Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Är Båtbesiktningsmännens riksförening (BBR) en seriös förening?
Läs själva här nedan.

Efter att man läst BBR:s förklaring förvånas man stort av att sekreteraren så flagrant avslöjar föreningens verksamhet och dess affärsinriktning. Förmodligen betraktade han brevet som högst privat. Det som framgår övertydligt i brevet är att det inte alls handlar om kunskap, ansvar för kunden och affärsmoral utan om något helt annat. Men det är upp till läsaren att dra sin egen slutsats.

Men någon etisk värdegrund i orden Svensk auktoriserad båtbesiktning står inte att finna i denna brevtext. Den saken är klar. Läs gärna inlägget nedan från bloggen Mamman och havet.