Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Besiktning Segelbåtar
Rigg
En motorbåtsköpare slipper fundera över denna rubrik, istället finns det andra frågor som kan bekymra mer.Köparen av en motorseglare är förmodligen inte helt orienterad i olika riggars utformning och prestanda. Kanske bryr han sig inte heller så mycket, då man förmodligen räknar med ett begränsat utnyttjande av naturkrafterna. Den som tänker köpa en segelbåt mest för segling under helger och några semesterveckor har större krav.Han ser gärna att riggen är lätthanterlig, stark, tålig och fram för allt säker. Den får heller inte under några omständigheter ramlar ner, för då blir det kaos ombord.Situationen kan då bli lätt panikartad, och nästa steg blir kanske istället en husvagn eller ett sommarhus.

Rigg Rigg Rigg
Klicka på bilderna

Sjuttiofem procent av all segling är kryss menar många och det kan stämma om man är en inbiten seglare. Därför är riggen för den invigde segelbåtsköpare ett mycket viktigt kapitel vid valet av segelbåt. Riggens utformning och möjligheter till höga kryssbogar är grunden för hur den personen kan utöva sitt stora segelintresse. Därför väljer han först den riggtyp som kan tillfredsställa just de behoven och sen letar han efter den segelbåt med den passande bottenformen och tillräckligt komfortabla inredningen som fulländar nöjet.

Partialrig med enkelspridare, dubbelspridare eller trespridarrigg med enkla eller kanske dubbla backstag, det är grejer det tycker en del. Kanske enkla eller dubbla bakåtsvepta spridare utan backstag räcker, för det är ju ärligt talat oftast mest semestersegling det handlar om.Mastheadrigg med dubbla raka spridare, backstag och inre förstag är ganska kul om man vill forma om masten under segling, men det blir ju oftast ganska stora svårhanterliga försegel på de båtarna.

Rigg Rigg Rigg
Klicka på bilderna

Behöver man fiolstag på en 9/10-delsrigg eller är det först när partialdelningen är 7/8-delar eller 5/6-delar eller kanske först vid 3/4 delar? Vad är roddrigg för något? Ja det är ingen rigg alls, det är stångtråd istället för wire. Vad är pistolhakar, förstagsprofil, rullgenua, rullfock, självslående fock, fockskena, genuaskena, storsktsskena och hanfot för något. Ja frågorna är många, men innan man kan svara på dem så måste man först klargöra behoven.
En sak är helt klart, ju mer wire ju krångligare blir det och ju mer är det som kan gå sönder.Men ingen regel utan undantag, så därför finner man ibland de mest robusta och enkla riggar som trots detta seglats sönder av besättningar som inte haft tillräcklig kunskap.Av ovan sagda förstår man också att det är viktigt med kontroller, underhåll och regelbundna byten av säkerhetsmässigt viktiga komponenter, men ärligt talat så slarvas det rejält med just detta. Segelbåtsägare har inte sällan en benägenhet att prioriterar häftiga navigations och datainstrument före nya stag och vantskruvar, så är det.