Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Ronald Rybbe
Ronald Rybbe är både genuint intresserad av kappsegling och snabba motorbåtar. Troligen en inte helt vanlig kombination av intressen, men med avseende på båtbesiktning äger det ett stort värde. Detta parat med ett starkt intresse för fritidsbåtar sedan barnsben och båtjournalistik sedan 1990 äger också detta betydelse för yrkets utövande.

Sjöofficersutbildning 1964-5 till examinerad maskinists grad i Svenska Flottan med inriktning på fartygskonstruktion, diesel- och högpresterande bensin motorer, drivmedel och elteknik. Utöver detta, utvald specialistutbildning inom alla teknikdelar på både stora- och små torpedbåtar. Juni 1972 examinerad gymnasieingejör maskinlinjen med inriktning förbränningsmotorer. För handelsflottan: Fartygsbefäl klass 8 och Maskinbefäl klass 8 examinator Chalmer, samt komersiellt högfartsbevis farter över 35 knop Handhavande av Snabba Fartyg examinator Maritim Concept Academy.

Ett genuint intresse för hav och båtar, har medfört att det stora intresset för fritidsbåtar successivt kommit att utgöra en allt större och betydande del av den tillgängliga arbetstiden på dygnet. Sedan ett antal år tillbaka utgör den dagliga dosen av arbete inom fritidsbåtssektorn 100% och kanske lite till. Glädjen över att få arbeta med detta stora personliga intresse skapar stor tillfredsställelse, och yrkesverksamheten medför också ett incitament för ständig vidareutveckling inom området. Detta i kombination med att även fortsättningsvis ständigt få möjligheten att möta nya människor och därtill med samma stora intresse för fritidsbåtar, gör ju inte arbetsdagen mindre intressant eller lärorik.

Kontakt