Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Företaget
MARINKONTROLL 2R är ett teknik- och konsultföretag fritidsbåtssektorn. Övervägande uppdrag är besiktning av begagnade fritidsbåtar vid köp och försäljning. Men också allt mer vid garantifrågor, tvistemål, sjöskador och värdering. Andra uppdrag är övervakning och kontroll vid produktion, ombyggnad, reparation och service av båtar och dess komponenter.

Målgrupper utöver fritidsbåtssektorn är också kommersiell verksamhet för mindre fartyg, större nöjes- och yrkesbåtar under 24 meter eller 80 fot med uppdrag åt yrkesnäringen, d.v.s. båttaxi, charterverksamhet, båtmäklare, småbåtstillverkning, advokater för kärande och svarande, försäkringsbolag, kronofogde, skattemyndigheten, förordnade gode män m.m.

MARINKONTROLL 2R utför också journalist- och reportagearbeten med direkt anknytning till fritidsbåtar. Vi riktar vår affärsverksamhet mot båttidningarnas redaktioner med främst tester, tekniska artiklar, experttips och ibland kåserier.

Vidare skapar vi också informations-, reklam- och affärsmässiga texter samt pressreleaser åt företag etablerade inom fritidsbåtsektorn. Om du vill ha mer information om Marinkontroll och dess verksamhet, klicka då mycket gärna på Kontakt. Om Du vill läsa tidigare- eller nyligen utgivna artiklar i olika båttidningar, klicka då på Artiklar.

Om Ronald Rybbe