Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Besiktning Motorbåtar
Septiktank
I alla båtar lagrar vi olika former av vätskor det är bensin, diesel, färskvatten, fekalier och ibland också gråvatten. Beroende på motorstyrka, storlek på båten, antal toaletter så förekommer det fler än en tank för en vätska.

En fylld tank är en mycket tung enhet som om den kommer på drift kan skada båten alldeles förfärligt. Det är också så att olika vätskor kräver helt olika tankmaterial och slangmaterial med olika armeringar med avseende på frätning, gasgenomträngning, upplösning, förhårdning m. m. I bildserien nedan kan du se exempel på olika felaktigheter som både varv och pritatpersoner åstadkommit.