Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Artiklar
Information
Syftet med denna hemsida har två helt olika skäl. Dels har kontakten med läsarna genom åren gett mig insikten att det alltid finns ett fortsatt intresse för tidigare skrivna och publicerade artiklar. En mängd telefonsamtal, möten på båtmässor och temakvällar med fritidsbåtägare som frågar efter gamla artiklar, tekniska tipps, idéer och uppfattningar under alla år, bekräftar behovet av en informationskälla.

Den här hemsidan kan förvisso bara fylla ett litet behov därvidlag, men kan kanske ändå bidra till en något ökad insikt eller kunskap i ett sökt specifikt ämne. Därför har målsättning med denna hemsida varit att åter igen en gång pressentera de artiklar som förekommit i olika båttidningar. Till detta, kommer det på längre sikt också att presenteras nya artiklar som enbart kommer att publiceras på denna hemsida som ett led i utveckling och fortsatt intresse.

Det andra syftet med denna hemsida, är mycket rakt uttryckt helt enkelt kommersiellt. Besiktningsverksamheten av fritidsbåtar utgör en allt mer avgörande faktor och är en utomordentlig viktig ekonomisk ingrediens i valet av ny båt. Det är verkligen inte lätt att köpa en begagnad båt idag, trots kanske mångårig erfarenhet av fritidsbåtar.

Därför är kopplingen mellan denna hemsida och www.batbesiktning.se mer eller mindre självklar, för där kan man också hitta mängder med information. Man kan förhoppningsvis inte bara finna många tips om hur och var man som båtköpare skall ägna ett öga på spekulationsobjektet, utan kanske också finna god information beträffande sin egen båt. Min förhoppning är att du som besökare av dessa båda hemsidor skall finna detta intressant och lärorik och att det också skall berika båtlivet och öka säkerheten i din egen fritidsbåt.