Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Garanti & Sjöskada
Leveransbesiktning
Syftet med att köpa en ny båt är för de allra flesta att man därigenom skall erhålla en felfri produkt, men så är sällan fallet.

Under 2005 leveransbesiktigades 6 stycken båtar, en från Sverige med över 10 fel, en från Lettland med över 30 fel, en från Frankrike med över 20 fel och två från Tyskland med över 10- respektive över 30 fel.

Det gagnar inget att nämna vilka båtmärken det var som besiktigades emedan ett stort antal andra märken som inte blev besiktigade förmodligen också har en hel del leveransfel och då kan dessa framstå som god kvalitet vilket förmodligen inte är troligt.
Förbi är nästan den tid när man byggde båtar på båtvarv med yrkeskunnande och stolthet. Idag byggs alltför många båtar i båtfabriker med logistik och produktionskostnad som incitament för “fabrikören”.

Jag tror att ett gott råd till dig som tänker köpa en ny båt är, att låta försäljaren få klart för sig att du kommer att leveransbesiktiga båten innan du betalar den fullt ut.

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning Leveransbesiktning
Klicka på bilderna

Leveransbesiktning Leveransbesiktning  
Klicka på bilderna