Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Besiktning Segelbåtar
Elsystem
Elsystem är en av de främsta orsakerna till att en segelbåt får anmärkningar och så här kan det stå i rapporten när det är riktigt illa.

Elsystemet är utbyggt av amatör och därmed är plintar, kabelarea, märkning, säkringar, färger, klammning, batterifrånskiljare och installation felaktigt gjort. Oklamrade elledningar och slarviga skarvningar förekommer överallt i båtens stuvutrymmen utvändigt som invändigt. Förbrukarbatterigruppen saknar helt plus och minusplintar samt batterifrånskiljaren är felkopplad. Med andra ord kan man tömma startbatteriet och sakna startmöjlighet, batterierna och dess kabelsystem är i stort behov av översyn och ombyggnad. Hela ”elsystemet” bör göras om av fackman.

På dess tre bilder kan du se batteriväljaren i tre olika lägen.
Oavsett vilket läge batteriväljaren har så lyser lampan och det är ström fram till motorpanelen.

Elsystem Elsystem Elsystem
Klicka på bilderna

Elsystem Elsystem  
Klicka på bilderna