Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Besiktning Motorbåtar
Skrov & däck
Våra fritidsbåtar är byggda i många olika material. Plywood, Stål, aluminium, ferrocement, glasfiberarmerad plast, sandwichlaminat, kryssfaner i epoxiplast, vakuumbakad kolfiber och s-glas och andra än mer exotiska metoder, och ju längre listan blir, ju svårare metod och ju mer kunskap krävs det. De flesta båtar på marknaden numera, är dock byggda i homogen glasfiber eller sandwichlaminat ochde är oftast också varvsbyggdaav mycket kunnigt folk.

Skrov och däck Skrov och däck Skrov och däck
Klicka på bilderna

Amatörbyggda båtar förekommer också, och ibland undrar man om inte själva byggandet utgör fritidsutövandet i ordet fritidsbåt och då kan också slutresultatet bli mycket gott.När det gäller amatörbyggda skrov så är det vanligaste materialet stålplåt och inte sällan tvingas man konstatera att ju gladare amatör ju krokigare och buckligare är bordläggningsplåtarna.Skillnaden mellan varvsbyggd och amatörbyggd stålbåt är vanligtvis mycket tydlig, men detta uppfattas tyvärr inte alltid av båtköparna varför ett varvsbyggt stålskrov inte alltid får den berättigade intresse och uppskattning som det borde få.

Skrov och däck Skrov och däck Skrov och däck
Klicka på bilderna

När det gäller plastbåtar så finns det ofta en övertro på materialets livslängd.Ett plastskrov mjuknar med åren på grund av de krafter som det utsätts för i form av belastning från stora motorer, grov sjö, grundstötningar, frysskador, köllaster, rigglaster, felaktig vinterpallning med mera.

Skrov och däck Skrov och däck Skrov och däck
Klicka på bilderna

Andra aspekter är fukt i sandwichlaminatet som en följd av felaktigt utförda monteringar av bordsgenomföringar, otätade skruvförband för drev och utombordsmotorer, eller dåligt tätade genomföringar eller skruvförband i däck. Fukt i sandwichlaminat är i princip omöjligt att upptäcka utan fuktsökande specialinstrument, och än svårare att torka ur. Om det sen har varit läckage under många års tid och sandwichmaterialet består av balsa så föreligger det problem.

Skrov och däck Skrov och däck Skrov och däck
Klicka på bilderna

Grundstötningar är frekvent förekommande så är det bara, men det talas inte så mycket om det. Frågan är inte om båten varit på grund, utan snarare hur många gånger båten varit på grund.Medan motorbåtsägaren tvingas till reparation av drev och växelhus, propeller eller stödlagerbock och axel, så är en grundsmäll i en segelbåt tämligen ofta bara en mycket plötslig och därtill obehaglig upplevelse. Segelbåten kanske varken sprang läck eller ens fastnade på grundet, men det blir garanterat skador i laminatet som visar sig vid andra eller tredje smällen.
Inte sällan förekommer det också att båtägaren ber att få ersättning av försäkringsbolaget för att själv laga skadan och en del bolag går med på detta i ren ekonomisk vinning. Detta är oftast mindre lyckat då de rådande arbetsförhållandena och kunskaperna som regel inte är varvsmässiga, resultatet blir därefter varpå problemet skjuts vidare till nästa ägare och därmed nästa försäkringsbolag.