Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Besiktning Motorbåtar
Besiktning
Behöver man anlita en besiktningsman? Ja det beror helt och hållet på vad avsikten är. I vissa fall är det helt nödvändigt för att få ett opartiskt utlåtande om skick, värde eller kanske skada.Besiktning Som köpare har du enligt lagen undersökningsplikt som du måste leva upp till, annars är det ingen idé att klaga efteråt.

Som säljare är du enligt lagen skyldig att upplysa köparen om alla kända fel och brister på båten. Utan en besiktning kan det bli svårt att bevisa att du inget kände till om felen eller bristerna. Skall man sälja sin båt så kan det vara till stor hjälp med en besiktning ur flera aspekter för då kan man visa upp ett besiktningsrapport för köparen. Antingen är båten åtgärdad efter rapporten eller också beskriver rapporten vad som är bu eller bä. En besiktad båt säljer mycket fortare än en som inte är besiktad före försäljning.

Skall man köpa en båt så kan det vara till stor hjälp med en besiktningsman, om man själv inte har kunskapen. Vi talar inte här bara om teoretiska kunskaper.Vi talar om rejäla praktiska yrkeskunskaper parad med mycket stor båterfarenhet och en god portion förutseende och ansvar, för att kunna göra en riktig bedömning.

BesiktningGöra själv är mycket vanligt bland båtägare, inte minst av tradition. Fritdsbåtfolket har alltid varit ett praktiskt folkslag, men på senare år har det här ändrat sig radikalt. Dels beror det här på att allt fler är fritidsbåtsägare, men gruppen praktiskt lagda människor har ju inte ökat för det. Det andra är kostnadsballansen mellan inkomster och reparations/underhållskostnader som gjort att många försöker fixa själv.

Under de olika rubrikavsnitten på denna hemsida, visar vi exempel på hur det kan gå när mindre händiga båtägare har fixat själv. Bilderna talar för sig själv, men en kortare text som förklarar orsak och verkan har vi lagt till.